Archive for فوریه 2010

مسجد امیر المومنین (ع)

فوریه 14, 2010

۳۱ سال است که گروهی به نام دین تیغ بر گلوی فرزندان ایران گذاشته اند. دختران زندانی را قبل از اعدام بنا بر تکلیف «دینی» تجاوز میکنند. فرهیختگان را قبل از چاقو چاقو کردن رو به قبله میکنند تا ثواب ببرند. حسین گویان دانشجویان را از بالای ساختمان به پایین پرتاب میکنند و مسجد محلی شده است برای بسیج، تجاوز و شکنجه. خدا را با شیطان عوضی گرفته اند. و چون به آنان گفته شود فساد نكنيد مى‏گويند از ما مسلمان تر پیدا نمیشود. ولی این جنایتکارها نمیفهمند. سعید امامی آن لحظه ایی که پیام خدا را توسط شیاف پتاسیم دریافت کرد، حقیقت را فهمید.
عدالت خداوندی دیر یا زود دارد، سوخت و سوز ندارد.

پیروزی جمهوری اسلامی در ۲۲ بهمن

فوریه 12, 2010

امروز سقوط نکردیم!

دوستان عزیزم،
اتفاقی بزرگی که در ۲۲ بهمن افتاد، در حقیقت اتفاق بزرگی بود که نیفتاد. ما تهران را نگرفتیم! آیا این شکست بود؟! الان کار نظام به اینجا رسیده که در مهمترین روزهای تقویم شان، همانقدر که بتوانند خودشان را نگه دارند، مانند پیروزی برایشان شده است. آیا این پیروزی آنهاست؟! بیایید از اتفاقی که نیفتاد، نامید نشویم بلکه درس بگیریم. ای کاش، تلاش ما بجای گرفتن میدان آزادی بروی آزادی دوستان در بندمان دراوین متمرکز شده بود.
تنها پیشنهاد من به دوستانم اینست که از تقسیم و تفرقه اندازی بین خودمان با عنوانهای «خارج کشوری» «داخل کشوری»، «دینی» ، «غیر دینی»، «شاهی»، «مجاهد»، «کمونیست» ووووو دست برداریم و متحد شویم. برای ساختن آینده ایی بهتر، ما باید خویش را از باتلاق گذشته بیرون بکشیم.
ارادتمند شما و عاشق ایران
یک ایرانی سبز دیگر

گفتگوی خواص در دامنه دماوند

فوریه 9, 2010

– اکبر اینقدر خودت را به آن طرف نکش، نظام داره جر میخوره
– سید علی، (۲۲) بهمن  داره میاد

معلم کور اخلاق

فوریه 8, 2010

Blind Minister of Ethics

آقاتهرانی، معلم اخلاق دولت: دلیلی ندارد مردم از ما بدشان بیاید
آقای آقاتهرانی، من به شما سه دلیل میدهم چرا مردم از شما بدشان میاید: اعدام، تجاوز و اعدام
(شیشه نوشابه در دست «آقا» اشاره به استفاده آن در تجاوز به زندانیان است)
Ahmadi Nejad’s minister of «ethics»: «There is no reason for people to dislike us». I give him 3 reasons why people dislike them: Execution, rape and execution
(Bottles have been used for raping the prisoners of conscience)

درخت ولایت و صداهایی که نمیشنود

فوریه 5, 2010

Islamic Republic of Iran and voices that it doesn’t hear

«خاتمی به خامنه ایی هشدار داد»

فوریه 2, 2010

امروز در خبرها آمده بود که «خاتمی به خامنه ایی هشدار» داد. یاد کارتون زشتی افتادم که دو سال قبل کشیده بود. با خودم گفتم باز قراره خونریزی بشه.

آقای خاتمی بداند که ما دیگر زیر بار این رهبر یا هیچ رهبر دیگری که بخاطر تِعلق صنفی و یا خانوادگیش رهبر شده است، نمیرویم. جمهوری ایرانی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش.