Archive for ژوئن 2010

اتاق فکر مطالعات راهبردی نظام در پرده آخر

ژوئن 30, 2010

هر چه فکر میکنم نمیدونم چطور در پرده آخر، دشمن باید از بین بره.

Advertisements

انحطاط اخلاقی نظام

ژوئن 13, 2010