Archive for دسامبر 2010

مراحل انحطاط اخلاقی یک جامعه

دسامبر 18, 2010


سی سال قبل


پانزده سال قبل


امروز

واکنش سیاسیون به غرق شدن کودکان و زنان ایرانی

دسامبر 16, 2010


بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد

ایرانیان عاصی از ظلم طعمه دریا شدند تا دل ولایتمداران حافظ نظام گرم شود. ولی دردناکتر سکوت کر کننده سیاسیون است. اکثر غرق شدگان کودکان و زنان بودند. شرم بر ما.

خط امام

دسامبر 13, 2010

خط امام خطی است که در آن حق همیشه با شماست. فراموش میکنید که مقداری از حق هم نزد دیگری موجود است.

اگر شما هم با خاموش کردن صدای دیگری اظهار وجود میکنید به خط امام بپیوندید.

روزی که ملت زنجیرش را پاره کند

دسامبر 6, 2010

بعد از خواندن زندانی شدن لیلا توسلی به جرم شهادت حقیقت. از خودم پرسیدم، اگر روزی بعد از اینهمه بی عدالتی به نام خدا، این مردم زنجیر خویش را پاره کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از آینده میترسم.

پی نوشت: سه چیز باعث شد این نقاشی هراس انگیز را با ناراحتی بکشم. اول خبر زندانی شدن لیلا توسلی به جرم مشاهده حقیقت! دوم، عکس پدر امیر ارشد تاجمیر که جشن تولد پسرش را سر قبرش جشن میگیرد. سوم، عکسی از سپهبد رحیمی که در روزهای اول انقلاب اعدام شده بود، ولی قبل از اعدام دستش را به جرم سلام نظامی به شاه از آرنج قطع کرده بودند و بروی سینه اش گذاشته بودند! بله، میترسم تاریخ تکرار شود.