Posts Tagged ‘وزیر علوم’

دانشگاه موافق فرهنگ بسیجی

اوت 30, 2010


وزارت علوم با ساختن دانشگاهی موافق فرهنگ بسیجی شروع به کادرسازی برای نظام کرد

کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فن آوری، روز يکشنبه با شعار بع بع ما میتوانیم، گفت که دانشگاه‌های مخالف فرهنگ بسيجی با خاک يکسان می‌شوند. به گزارش خبرگزاری « مهر»، وی  وظيفه دانشگاه‌ها را «کادرسازی برای نظام» دانست.