Posts Tagged ‘شیطان’

آغشته کردن قرآن به نجاست

مه 19, 2011


خبرنگار: حاج آقا، نظر شما درباره کسانی که قرآن را آغشته به نجاست میکنند تا به قدرت دست پیدا کنند. چیست؟
حاج آقا: آهای سردار کجایی؟! این ضد انقلاب را بگیر. 

به گزارش«جوان آنلاین»، یکی از رمالان در ارتباط با جریان انحرافی که اخیرا بازداشت شده… از طریق آغشته کردن قرآن به نجاست بوده به قدرت شیطانی دست پیدا کرده… جوان آنلاین پیشاپیش از انتشار چنین مواردی ضمن طلب بخشش از حضرت باری تعالی از خوانندگان نیز پوزش می طلبد.
(حضرت باری تعالی فعلا گرفتار است! ای جماعت ریاکار)

Advertisements

مسجد امیر المومنین (ع)

فوریه 14, 2010

۳۱ سال است که گروهی به نام دین تیغ بر گلوی فرزندان ایران گذاشته اند. دختران زندانی را قبل از اعدام بنا بر تکلیف «دینی» تجاوز میکنند. فرهیختگان را قبل از چاقو چاقو کردن رو به قبله میکنند تا ثواب ببرند. حسین گویان دانشجویان را از بالای ساختمان به پایین پرتاب میکنند و مسجد محلی شده است برای بسیج، تجاوز و شکنجه. خدا را با شیطان عوضی گرفته اند. و چون به آنان گفته شود فساد نكنيد مى‏گويند از ما مسلمان تر پیدا نمیشود. ولی این جنایتکارها نمیفهمند. سعید امامی آن لحظه ایی که پیام خدا را توسط شیاف پتاسیم دریافت کرد، حقیقت را فهمید.
عدالت خداوندی دیر یا زود دارد، سوخت و سوز ندارد.

خدا با خر وارد سیاست میشود

سپتامبر 26, 2009

روحانیت و خدا
ٔClergy and God

سوار بر خر شیطان
سوار بر خر شیطان

What is being dragged by the donkey is the symbol of God in Islam

چطور روحانیت خدا را به لجن میکشد تا حکومت کند