Posts Tagged ‘دروغ’

زنده باد احمدی نژاد

مه 16, 2011


با همین سنگ چنان زدم تو سر مفسد اقتصادی که نپرس! بعدش رفتم سراغ مردم گرسنه، همه را سیر کردم و نفری یک ویلا هم بهشون دادم

احمدی نژاد، دیوانه یا شرور؟

مارس 20, 2011

هرگز مخالفان را سرکوب نکرده ایم. اگر باور نمیکنید از شخص معصومی که در کنار من نشسته است، بپرسید

از «آوردن پول نفت به سفره مردم» تا «فتح قله های حقیقت» دروغهای احمدی نژاد او را نماد نظامی کرده است که نفر اول آن «نماینده خدا بر زمین» است. با توجه به صحبت اخیر او در مورد اینکه خدا ریس جمهور بعدی را تعین کرده است، سوالی که از ذهن میگذرد اینست که آیا او دیوانه است و یا شرور؟ آدم دیوانه نمیتواند حقییقت را از فکر مریضش تمیز دهد در حالی که آدم شرور حقییقت را با آنکه خود میداند، کتمان میکند.

از آنجایی که امروز ۲۹ اسفند است، سال نو را پیشاپیش به هم میهننان خوبم تبریک میگویم. باشد که این سال آزادی ایرانیان از زنجیر هزار و چهارصد ساله خرافات باشد. پاینده ایران.

مراحل انحطاط اخلاقی یک جامعه

دسامبر 18, 2010


سی سال قبل


پانزده سال قبل


امروز

موسوی و ولایت فقیه

آوریل 11, 2010

آقای موسوی سوار بر قالیچه جادویی نماینده خدا بر زمین بود زمانی که به ناگهان جواب را دریافت:

Mr Mousavi was riding the flying carpet of God’s representative on earth when he suddenly realized the truth: «Lying is the main problem»۰

——————————————————————–

آقای موسوی از طرفی میگوید ولایت فقیه را قبول دارد و از طرفی میگوید دروغ مسئله اصلی ما است. ولایت فقیه نظامی است که شخص اول آن نماینده خدا بر زمین است. چنین نظامی از اساس بر دروغ است
Mr Mousavi on one hand believes in a system that someone is «God’s representative» on earth and on the other criticizes lying. He recently declared: «Lying is the main problem» for Iran

حرفهای سبز احمدی نژاد

ژانویه 30, 2010


Ahmadi Nejad’s green words

A small collection of Ahmadi Nejad’s quotes:۱

We will bring oil to your tables
All Iranians will have their own villas in 3 years
America will colapse soon
We will conquer the peaks of the Truth
Shall I say more?۱

کیک تولد آقای خامنه ایی

ژوئیه 15, 2009
Khameneii’s birthday cakeکیک تولد آقای خامنه ایی

کیک تولد آقای خامنه ایی

(Khameneii ‹s birthday cake (Same day as the Iranian plane’s crash on July 15, 2009

در حالی که وقیحانه از بی تاثیری تحریمها دم میزنند، امروز ۱۶۸ نفر از هموطنان ما در سقوط هواپیمای قراضه روسی کشته شدند. دروغ و ظلم زندگی ایرانیان را تبدیل به جهنمی کرده که تا گروهی به نام خدا حکومت کنند. سرمایه کشور صرف خرید ابزار سرکوب و رشوه به کشورهای فاسد دیگر میشود تا مشروعیتی را که در داخل ندارند از خارج بخرند. شکم پاره میکنند و گلو میدرند تا کسی از حقیقت و آزادی نگوید. این است یک سال دیگرحکومت نماینده خدا بر زمین. آقای خامنه ایی تولدت مبارک.