Posts Tagged ‘ایران’

آشتی ملی به سبک ایرانی – مهرآباد

ژوئن 8, 2011

از قدیم گفته اند که «آرزو بر جوانان عیب نیست». پس این جوان بار دیگر تلاش میکند تا پنجره ایی را بر مهر-در فکر پر از نفرت ایرانی- بگشاید. ولی اینبار به گذشته پناه میبریم، به آن زمانی که «کشور آزاد و آباد بود».

کورش بزرگ پس از فتح بابل آن حقی را که ایرانیان از آن برخوردار بودند به شهروندان بابل تسخیر شده اعطا کرد. و آن، حق شهروندان در پرستش خدای خویش بود. جان کلام کتیبه کورش که آن را اولین اعلامیه حقوق بشر مینامند نیز همین حق میباشد. امروز اما، دو هزار و پانصد سال پس از آن تاریخ، ما شهروندان ایران از این حق برخوردار نیستیم. چرا که گروهی نادان – اگر نه شیاد- خدا را صاحب شده و برای او نماینده تعین کرده اند.

امروز، آنانی که دغدغه «خدا» دارند و آنانی که ندارند، بر اساس «حق شهروندان در پرستش -بدون واسطه- خدای خویش» به هم آییم و آشتی کنیم. بیایید تا ایران را با دوستی و مهر آباد کنیم.

Advertisements

آشتی ملی

ژوئن 1, 2011

سلام.

اگرچه مبارزه ای بی امان با دشمن در این لحظه بهترین کار به نظر میرسد ولی حقیقت اینجاست که دشمنی در کار نیست. هر چه میبینیم از کاستیها و بدبختیها، نه کار دشمن بلکه میوه تاریخ خود ماست.

بیایید و بیاییم، تمام ایرانیانی که دستشان به خون آلوده نیست بر مبنای «یک ایرانی – یک رای» با هم آشتی و یکدیگر را برای این گذشته دردناک ببخشیم. آنانی هم که دستشان به خون آلوده است، خویش را برای دادگاه و جوابگویی آماده کنند.

و سلام.

ایران و بحرین

مارس 16, 2011آخوند: آیا یک اقلیت با زور سلاح و آدمکشی میتواند حکومت کند؟
سردار سپاهی: برای ما که خوب جواب داده

نصرالله درباره تمدن ایران چه میگوید

نوامبر 7, 2010

What Nasrallah says about Iranian Civilization

حسن نصرالله گفت: چیزی به نام تمدن ایرانی در ایران وجود ندارد! با توجه به اینکه تقویم ایرانی از قدیمترین تقویمهای تاریخ است و در جایی که پرفسور ریچارد فرای تاریخ آن را قدیمی تر از تاریخ میداند، من از ایشان میپرسم: آخرین بار که نور خورشید را دیدی، کی بود؟

Hassan Nasrallah, the Lebanese Hezbollah leader, said: «There is no such a thing as Persian Civilization in Iran«! Since the Iranian Calender is «One of the longest chronological records in human history» and historian Richard Frye says «In all of Eurasia from the time immemorial there have been two great civilizations, one is China and the other is Iran»; I ask Nasroallah: When was the last time you saw the sun* light? ۰

* The sun refers to the Iranian civilization and the fact that Nassrallah has been underground for the fear of an Israeli strike for the past number of years

بیایید زخم تاریخی انقلاب اسلامی را التیام دهیم

اکتبر 12, 2010
سی سال است که جمهوری اسلامی «مثل خوره روح» ما را «آهسته در انزوا میخورد و میتراشد».  سی سال است که خون گریه میکنیم و تقاص گناهان نکرده مان را پس میدهیم. براستی گناهان ما از آنجایی شروع شد که یک ایرانی وطن پرست را با آن خفت از کشور بیرون کردیم. حق شاه آن نبود. با کوچک کردن او، خودمان را کوچک کردیم. او ایران را دوست داشت. وقتی از «تمدن بزرگ» میگفت، ما نمی فهمیدیم. ولی امروز که احمدی نژاد با پیژامه و آب دماغ آویزان بنمایندگی از ما در سازمان ملل می ایستد و از امام زمان میگوید، میفهمیم. ما به کابوس شب مان هم نمی دیدیم که داستانهای صادق هدایت، حقیقت باشند. کاروان اسلام براه افتد. «امام خامنه ایی سید خراسانی» بشود  و یک دیوانه دیگر «شعیب بن صالح». سیاه روزی ما بدانجا رسیده که حاج آقا -آن نماد ریا و دروغ- قانونا شده است «نماینده خدا بر زمین»! چرا شاه هواپیمای آن جانی دروغگو خمینی را در هوا پودر نکرد؟ او در عمل وطن پرست بود. امروز میدانیم که حتی یک روضه خوان مشهدی هم میتواند در حرف از ایران بگوید و در عمل آن را نابود کند.
بیایید التیام این زخم چرکین تاریخی را با عذر خواهی از خانم فرح پهلوی و فرزندانش آغاز کنیم. ما در حق شاه بدی کردیم و خفت او خفت ما شد. پذیرش اشتباه نه به معنی پذیرش حکومت پادشاهی که بلکه تصدیق اشتباه انقلاب اسلامی است.  ولی اگرحقیقت را کتمان کردیم، آنگاه ناخدا به جای خدا خواهد نشست تا سرنوشت ما در دستان توانمند نائب امام زمان و ریس جمهور محترمش دکتر احمدی نژاد قرارگیرد.

روشنفکر دینی یا دیوانه دینی؟

اوت 16, 2010


فکر میکنم ایندفعه جدا نتیجه فرق میکنه

تعریف آلبرت انیشتن از دیوانگی: کاری را هی تکرار کردن و هر بار انتظار داشتن نتیجه ایی متفاوت.

آخرین در برای حفظ نظام

ژوئیه 27, 2010

الان میاد. الان میاد. الان میاد……

انحطاط اخلاقی نظام

ژوئن 13, 2010


گفتگوی خواص در دامنه دماوند

فوریه 9, 2010

– اکبر اینقدر خودت را به آن طرف نکش، نظام داره جر میخوره
– سید علی، (۲۲) بهمن  داره میاد

معلم کور اخلاق

فوریه 8, 2010

Blind Minister of Ethics

آقاتهرانی، معلم اخلاق دولت: دلیلی ندارد مردم از ما بدشان بیاید
آقای آقاتهرانی، من به شما سه دلیل میدهم چرا مردم از شما بدشان میاید: اعدام، تجاوز و اعدام
(شیشه نوشابه در دست «آقا» اشاره به استفاده آن در تجاوز به زندانیان است)
Ahmadi Nejad’s minister of «ethics»: «There is no reason for people to dislike us». I give him 3 reasons why people dislike them: Execution, rape and execution
(Bottles have been used for raping the prisoners of conscience)