Posts Tagged ‘احمدی نژاد’

زنده باد احمدی نژاد

مه 16, 2011


با همین سنگ چنان زدم تو سر مفسد اقتصادی که نپرس! بعدش رفتم سراغ مردم گرسنه، همه را سیر کردم و نفری یک ویلا هم بهشون دادم

آخرین پیچ تاریخ ولایت

مه 6, 2011


– بابا این پیچ زیادی آمد!
ـ چند بار بگم محمود؟ نگو بابا. بگو آقا.

احمدی نژاد: در آخرین پیچ تاریخ‌ قرار داریم….

جنبش هالو

مه 2, 2011

حاجی ببین چطور به کمک اجنه دشمن را به رقص در میاوریم. 

جریان انحرافی و جنبش سبز

آوریل 26, 2011


نمیدانم دشمن کدام یکی از این دواست؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جواب: هیچکدام! دشمن اصل نظام است.

احمدی نژاد، دیوانه یا شرور؟

مارس 20, 2011

هرگز مخالفان را سرکوب نکرده ایم. اگر باور نمیکنید از شخص معصومی که در کنار من نشسته است، بپرسید

از «آوردن پول نفت به سفره مردم» تا «فتح قله های حقیقت» دروغهای احمدی نژاد او را نماد نظامی کرده است که نفر اول آن «نماینده خدا بر زمین» است. با توجه به صحبت اخیر او در مورد اینکه خدا ریس جمهور بعدی را تعین کرده است، سوالی که از ذهن میگذرد اینست که آیا او دیوانه است و یا شرور؟ آدم دیوانه نمیتواند حقییقت را از فکر مریضش تمیز دهد در حالی که آدم شرور حقییقت را با آنکه خود میداند، کتمان میکند.

از آنجایی که امروز ۲۹ اسفند است، سال نو را پیشاپیش به هم میهننان خوبم تبریک میگویم. باشد که این سال آزادی ایرانیان از زنجیر هزار و چهارصد ساله خرافات باشد. پاینده ایران.

بیایید زخم تاریخی انقلاب اسلامی را التیام دهیم

اکتبر 12, 2010
سی سال است که جمهوری اسلامی «مثل خوره روح» ما را «آهسته در انزوا میخورد و میتراشد».  سی سال است که خون گریه میکنیم و تقاص گناهان نکرده مان را پس میدهیم. براستی گناهان ما از آنجایی شروع شد که یک ایرانی وطن پرست را با آن خفت از کشور بیرون کردیم. حق شاه آن نبود. با کوچک کردن او، خودمان را کوچک کردیم. او ایران را دوست داشت. وقتی از «تمدن بزرگ» میگفت، ما نمی فهمیدیم. ولی امروز که احمدی نژاد با پیژامه و آب دماغ آویزان بنمایندگی از ما در سازمان ملل می ایستد و از امام زمان میگوید، میفهمیم. ما به کابوس شب مان هم نمی دیدیم که داستانهای صادق هدایت، حقیقت باشند. کاروان اسلام براه افتد. «امام خامنه ایی سید خراسانی» بشود  و یک دیوانه دیگر «شعیب بن صالح». سیاه روزی ما بدانجا رسیده که حاج آقا -آن نماد ریا و دروغ- قانونا شده است «نماینده خدا بر زمین»! چرا شاه هواپیمای آن جانی دروغگو خمینی را در هوا پودر نکرد؟ او در عمل وطن پرست بود. امروز میدانیم که حتی یک روضه خوان مشهدی هم میتواند در حرف از ایران بگوید و در عمل آن را نابود کند.
بیایید التیام این زخم چرکین تاریخی را با عذر خواهی از خانم فرح پهلوی و فرزندانش آغاز کنیم. ما در حق شاه بدی کردیم و خفت او خفت ما شد. پذیرش اشتباه نه به معنی پذیرش حکومت پادشاهی که بلکه تصدیق اشتباه انقلاب اسلامی است.  ولی اگرحقیقت را کتمان کردیم، آنگاه ناخدا به جای خدا خواهد نشست تا سرنوشت ما در دستان توانمند نائب امام زمان و ریس جمهور محترمش دکتر احمدی نژاد قرارگیرد.

وقتی تخم آیت اله بالاخره به بار نشست

اوت 26, 2010

و تعهد جای تخصص را گرفت:


نه! نمی شناسمشون. از ما نیستند. ما یاور مردم هستیم.

معلم کور اخلاق

فوریه 8, 2010

Blind Minister of Ethics

آقاتهرانی، معلم اخلاق دولت: دلیلی ندارد مردم از ما بدشان بیاید
آقای آقاتهرانی، من به شما سه دلیل میدهم چرا مردم از شما بدشان میاید: اعدام، تجاوز و اعدام
(شیشه نوشابه در دست «آقا» اشاره به استفاده آن در تجاوز به زندانیان است)
Ahmadi Nejad’s minister of «ethics»: «There is no reason for people to dislike us». I give him 3 reasons why people dislike them: Execution, rape and execution
(Bottles have been used for raping the prisoners of conscience)

حرفهای سبز احمدی نژاد

ژانویه 30, 2010


Ahmadi Nejad’s green words

A small collection of Ahmadi Nejad’s quotes:۱

We will bring oil to your tables
All Iranians will have their own villas in 3 years
America will colapse soon
We will conquer the peaks of the Truth
Shall I say more?۱

اتاق فکر حزب اله

نوامبر 13, 2009

Hezbo-alah’s Think Tank


دکتر احمدی نژاد با سرمایه اولیه هیجده و نیم ملیارد دلار، از نخستین اتاق فکر حزب اله پرده برداری کردند. ایشان امیدوارند که این سرمایه نوش جان حزب اله باشد. در نخستین کار بزرگ این اتاق، آرش حجازی قاتل ندا آقاسلطان از کار در آمد. منتظر کارهای بزرگتری از این اتاق هستیم

Dr Ahmadi Nejad inaugurated Hezbo-alah’s first Think Tank with an initial capital of 18.5 billion US dollars. The first big work made in this room، was the idea that the killer of Neda Agha Sultan، would be none other than the witness himself, Arash Hejazi. We expect bigger works from this room in the future