Posts Tagged ‘آخر’

آخرین پیچ تاریخ ولایت

مه 6, 2011


– بابا این پیچ زیادی آمد!
ـ چند بار بگم محمود؟ نگو بابا. بگو آقا.

احمدی نژاد: در آخرین پیچ تاریخ‌ قرار داریم….

آخرین در برای حفظ نظام

ژوئیه 27, 2010

الان میاد. الان میاد. الان میاد……